خرید قطعه الکترونیکی (Golshahe street, alborz, Karaj)Description

کاربران می توانند از طریق سایت پارت جو قطعه الکترونیکی مورد نظر خود را از بین فروشگاه های قطعات الکترونیکی بازار ایران بیابند و وارد سایت اصلی فروشگاه قطعات الکترونیک شده و به خرید قطعه الکترونیکی خود بپردازند. پارت جو هیچگونه عملیات فروش را بر عهده نداشته و صرفا سامانه ای است برای یافتن قطعه الکترونیک مورد نظر.Web Site:
https://www.partjoo.com/

Video:


Ad Info

Ad #:  179723
Created:  05/19/2017
Updated: 
Expires:  2/16/2018
Viewed:  177 time(s)
Contact:  Mohammad Hossein Heydarchi
Phone:  +989352587072
Location:  Asia, Pacific and Middle East
Country:  Iran
Province:   iran
Zip:  3198675846

Respond to this Ad
Your name:
Your email: 
Message: (Max 200 characters)

Avoid scams and fraud
Signs of fraud: wire transfer, money orders, cashier checks, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee". Be safe by dealing locally.For more information, visit the links below.
Scamwatch |  Classified Ads Scams |  Online Pet Scams (Dogs, Monkeys,Cats,Scams)
© 2014 - 2018 (Ads And Classifieds)