قالب فلزی بتنDescription

مهمترین عامل در ایجاد یک سازه بتنی محکم و سالم از نظر فنی داشتن یک سیستم قالب بندی اصولی و با دوام میباشد که بیش از ثلث هزینه های اجرای آن سازه را شامل میشود. اگر از نظر اقتصادی به قالب های فلزی بتن و ملزومات آن به عنوان یک ابزار کار دائمی و یک سرمایه ماندگار توجه شود حتما در نحوه اجرا و نگهداری آن بسیار سعی ویژهای خواهد شد. شرکت مهندسی فیدارفولاد با تلاش جمعی از جوانان متخصص و تحصیل کرده و خلاق یکی از معتبرترین تولید کنندگان قالب های فلزی بتن را در سال 1382 تاسیس نموده و با تجهیزات مدرن وخدمات عالی اقدام به تولید نموده و سهم قابل توجهی در تامین قالب های فلزی بتن و ملزمات آن در پروژه های عظیم ملی دارا میباشد.

 

 

 

 

 Web Site:
http://fidarfoolad.com/

Video:

No video attachment found. A video will help promote your ad(s).
You can attach your videos from either YouTube.com or Vimeo.com.
Instructions to attach videos are included on during the ad posting and ad editing process.

Ad Info

Ad #:  218064
Created:  01/12/2018
Updated: 
Expires:  7/13/2018
Viewed:  163 time(s)
Contact:  milad
Phone: 
Location:  Africa
Country:  Tunisia
Province:   tunisia
Zip: 

Respond to this Ad
Your name:
Your email: 
Message: (Max 200 characters)

Avoid scams and fraud
Signs of fraud: wire transfer, money orders, cashier checks, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee". Be safe by dealing locally.For more information, visit the links below.
Scamwatch |  Classified Ads Scams |  Online Pet Scams (Dogs, Monkeys,Cats,Scams)
© 2019 (Ads And Classifieds)