Copyright © 2021 Ads And Classifieds All right reserved
Back | Listed in category: Items for Sale > General

Ad #: 418514

Handväskor - det bästa tillbehöret för kvinnor

Viewed: 36 time(s)

Posted: 9/13/2021
Updated:
Expires: 3/14/2022

Europe : Sweden > sweden
Nearby Cities
Zip:

   

Handväskor och plånböcker var de vardagliga nödvändiga tillbehören som män och kvinnor använde för att bära pengar och personliga föremål fram till i kläderna mot slutet av 1500-talet. Med fickor försvann långsamt männens väskor, och nu tillhör handväskor nästan uteslutande kvinnans domän. Pengarnas frihet blev den viktigaste faktorn i utformningen av damernas handväskor. I takt med att kvinnors sysselsättning ökar blir hon mer rörlig, och damernas handväskor måste också uppfylla kvinnors särskilda behov. Det resulterar i ökad efterfrågan på alla slags väskor för specifika ändamål.


No embed video


Avoid scams and fraud Signs of fraud: ' wire transfer, money orders, cashier checks, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee".Be safe by dealing locally.

For more information, visit the links: Scamwatch Classified Ads Scams Online Pet Scams (Dogs, Monkeys,Cats,Scams)

Similar Items


's other item(s)

;