Copyright © 2023 Ads And Classifieds All right reserved
Back | Listed in category: Pets > Cats

Ad #: 469797

Khớp nối mềm canvas – Canvas chống cháy Connect (FC2)

Viewed: 236 time(s)

$100.00

Posted: 10/25/2022
Updated:
Expires: 4/25/2023

Asia, Pacific and Middle East : Iran > iran
Nearby Cities
Zip: 00000

User
   

1. Khớp nối mềm canvas – Canvas chống cháy – Khớp nối mềm Simili: Khớp nối mềm Canvas là phụ kiện rất phổ biến trong hệ thống ống gió, giúp ngăn ngừa tiếng ồn khi ống gió hoạt động một cách hiệu quả. Đồng thời chịu được nhiệt độ cao, cách ly chấn động, khử sai số lắp đặt. Thích hợp cho các hệ thống chống cháy hoặc làm việc nơi có nhiệt độ cao. 1.1 Tên gọi khác Ngoài ra sản phẩm Canvas khớp nối bạt mềm chống rung ống gió còn có các tên gọi khác như: Khớp nối mềm Canvas, Canvas cho quạt, gió canvas flexible duct connector, giá khớp nối vải mềm ống gió, khớp nối cổ bạt mềm cho quạt, khớp nối mềm (canvas), bạt mềm ống gió canvas, cổ bạt mềm chống rung, cổ bạt mềm ống gió, khớp nối mềm cho quạt, …


Avoid scams and fraud Signs of fraud: ' wire transfer, money orders, cashier checks, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee".Be safe by dealing locally.

For more information, visit the links: Scamwatch Classified Ads Scams Online Pet Scams (Dogs, Monkeys,Cats,Scams)

Similar Items


's other item(s)

;