Copyright © 2024 Ads And Classifieds All right reserved
Back | Listed in category: Items for Sale > Construction & Real Estate

Ad #: 469800

Ống nhôm nhún Connect không cách nhiệt

Viewed: 305 time(s)

$50.00

Posted: 10/25/2022
Updated:
Expires: 4/25/2023

Africa : South Africa > durban
Nearby Cities
Zip:

User
   

1 Ống nhôm nhún Connect không cách nhiệt là gì? Ống nhôm nhún Connect không cách nhiệt là gì? 1 Giới thiệu Ống nhôm nhún Connect không cách nhiệt Ống nhôm nhún Connect hay còn gọi là ống nhôm bán cứng; là loại ống kín gió, chống cháy, chịu nhiệt (-30oC-250oC) và có tính đàn hồi cao. Thường được dùng cho các muc đích công nghiệp như sưởi ấm làm mát, thông gió và dùng trong hệ thống xả và điều hòa không khí


No embed video


Avoid scams and fraud Signs of fraud: ' wire transfer, money orders, cashier checks, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee".Be safe by dealing locally.

For more information, visit the links: Scamwatch Classified Ads Scams Online Pet Scams (Dogs, Monkeys,Cats,Scams)

Similar Items


's other item(s)

;